Privacy statement

In onze salon en op de website Beautycentrumannou.nl worden persoonsgegevens van cliënten verwerkt. Beautycentrum Annou respecteert jouw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Salonized B.V., gevestigd te Amsterdam (KvK 64876233) verwerkt de persoonsgegevens als verwerker namens Beautycentrum Annou. In dit privacy statement informeren wij je graag over de veiligheid en privacy van jouw persoonsgegevens.

In dit privacy statement informeren wij je over (1) welke persoonsgegevens wij verwerken, (2) waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken, (3) hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren, (4) over wat je rechten zijn en op welke manier je die rechten kunt uitoefenen, en (5) over de beveiliging van je persoonsgegevens.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Door een afspraak te maken bij ons in de salon, eventueel met behulp van onze online afspraken tool op de website, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals:

 • je naam;
 • je geboortedatum;
 • je e-mailadres;
 • je telefoonnummer;
 • je adresgegevens.
 1. Gebruik van je persoonsgegevens

Doelen van verwerking

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

 • Aanmaken en in stand houden van je cliëntdossier;
 • Bevestigen van (online) gemaakte afspraken;
 • Verwerken van wijzigingen in afspraken (bijvoorbeeld annuleren of verplaatsen);
 • Behandelen van vragen met betrekking tot je cliëntdossier;
 • Verbeteren van onze service;
 • Verwerken en afhandelen van je bestelling en betaling;
 • Verzenden van een nieuwsbrief;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten/producten.

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij maken voor onze dienstverlening geen gebruik van andere partijen die onder onze verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoeren en hiervoor over je persoonsgegevens dienen te beschikken.

Wij zullen de aan jouw cliëntprofiel gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de levering van de dienst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies
Functionele cookies
Als je onze website bezoekt kunnen wij informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. We gebruiken een ‘session-id’ cookie om de inloggegevens bij het maken van een online afspraak te onthouden. Hoe lang deze wordt onthouden is afhankelijk van de instellingen van de browser die je gebruikt. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden.

Analytische cookies
Via de Beautycentrum Annou website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De op deze manier verkregen informatie wordt, inclusief je IP-adres, overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en vervolgens daar door Google opgeslagen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 1. Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij je gegevens in eerste instantie hebben gekregen.

Je cliëntprofiel
Je cliëntprofiel bewaren wij zolang je cliënt bent bij ons in de salon. Hierna archiveren wij je gegevens.

(Support)vragen en de afhandeling daarvan
Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevens over betalingen ten aanzien van gekochte producten of diensten
Gegevens over betalingen ten aanzien van gekochte producten of diensten bewaren wij 7 jaar, nu daarvoor de fiscale bewaarplicht geldt.

 

 1. Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en het intrekken van je toestemming. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoudt.

Inzage
Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken. Je kunt daartoe een verzoek indienen. Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt inzien.

Rectificatie
Je hebt recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Gegevenswissing
Je kunt ons vragen je persoonsgegevens te wissen als volgens jou één van de volgende gevallen van toepassing is:

 • indien je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt;
 • indien je jouw toestemming intrekt (voor zover je gegevens worden gebruikt op grond van jouw toestemming);
 • indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • indien wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt laten wissen en waarom je vindt dat wij dit moeten doen.

Toestemming
Als wij alleen met jouw toestemming je persoonsgegevens gebruiken, dan mag je deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van je toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

 1. Je rechten uitoefenen

Als je een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kun je daarvoor een verzoek indienen. We vertellen je dan binnen een maand wat we met je verzoek hebben gedaan. Als je verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden door ons worden verlengd. Als wij de termijn willen verlengen, laten wij je dat binnen een maand na ontvangst van je verzoek weten.

Je kunt je verzoek per brief of elektronisch bij ons indienen. Onze contactgegevens staan vermeld onder 7.

Als je verzoek niet wordt uitgevoerd, vertellen we je dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Als je het daarmee niet eens bent, kun je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

– Secured communicatie met server (SSL)
– De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

 1. Contactinformatie

Postadres:

Beautycentrum Annou
De Langkamp 3-05
3961 MR Wijk bij Duurstede

E-mailadres: beautycentrumannou@gmail.nl

 1. Wijzigingen

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie kun je vinden op onze website. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan dit statement.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.